български  |  english
 

ЗА КАНДИДАТ СТУДЕНТИТЕ

 
 

Специалността Компютърни науки в РУ "Ангел Кънчев" ...

още »
 

35 ГОДИНИ ЮБИЛЕЙ

 
 

35-годишният юбилей на катедра Информатика и информационни технологии...

още »
 

АКРЕДИТАЦИЯ

 
 

# Институционална акредитация
# Сертификация по ISO 9001:2000
# Свидетелство за институционална акредитация

още »
 

ЗА ДИПЛОМАНТИ

 
 

Редактирани и допълнени указания за получаване и изпълнение на дипломни работи можете да изтеглите от тук

НОВИНИ

ЕСЕННА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Уважаеми студенти,
Графикът на изпитите през есенната поправителна сесия, можете да изтеглите от тук.
13.07.2018 г.

 
 

ПРОВЕДЕН НАУЧЕН СЕМИНАР
Семинар на тема „Създаване и изследване на система за децентрализиран видео стрийминг и споделяне на файлове в Web среда“ бе изнесен на 28.6.2018 г. пред екипа на катедра Информатика и информационни технологии от докторанта Деян Атанасов.
По време на семинара бе представен прототип на система за отдалечени прегледи на пациенти от лекар, с възможност за извличане на определени резултати. Системи от този вид съдържат функционалности за виртуална чакалня, виртуален преглед и възможност за създаване на амбулаторен лист, при налична интеграция с автоматични датчици и уреди, като комуникацията между лекар и пациент се осъществява чрез мобилно устройство.
Интересната тематика бе изслушана и дебатирана от аудиторията.
28.06.2018 г.

 
 

ЛЯТНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
Уважаеми студенти, графикът на изпитите през редовната поправителна сесия – летен семестър, 2017-2018 г., можете да изтеглите от тук.
12.06.2018 г.

 
 

ЛЯТНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Уважаеми студенти, графикът на изпитите през лятната поправителна сесия на учебната 2017-2018 г., можете да изтеглите от тук.
12.06.2018 г.

 
 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ, ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ - 2018
Държавен изпит за студенти от специалности КН и ИИТБ, ОКС „бакалавър” ще се проведе на 03.07.2018 г. от 8:00ч. в зала 1.417.
Студентите трябва да се явят в 7:45 ч. и да представят документ за самоличност.

Дипломните защити за студентите от специалности КН и ИИТБ, ОКС „бакалавър” ще се проведат на 04.07.2018 г. от 13:00 ч. в зала 2Г.408.

Дипломните защити за студентите от специалност Софтуерно инженерство, ОКС „магистър” ще се проведат на 03.07.2018 г. от 13:00 ч. в зала 2Г.408.

ВАЖНО!
Най-късно до 2.07.2018 г. (понеделник) до 12:00 ч., всеки дипломант трябва да направи сверка на студентското си състояние (необходимо е да представи студентска книжка) в канцеларията на факултет ПНО.

27.06.2018 г.

 
 

Хакатон „Цифровият град и аз"
На 28 и 29 май 2018 г. в Бургаския свободен университет се проведе хакатон „Цифровият град и аз" под патронажа на Комисаря по цифровата икономика и цифровото общество г-жа Мария Габриел, която откри събитието.
Участваха 18 отбора от различни училища и университети. Русенският университет бе представен от отбор "Purple" в състав:
Лили Борисова – IV курс ИИТБ
Борислав Кошаров – III курс Компютърни науки
Светослав Хаджииванов – III курс Компютърни науки
Берк Алямач – III курс Компютърни науки
В журито участва доц. д-р Румен Русев – ръководител на катедра Информатика и информационни технологии.
С разработката си - мобилно приложение на бургаските плажове, свободните чадъри, температурата и флаговата сигнализация, отборът ни СПЕЧЕЛИ НАГРАДАТА на еврокомисаря по цифровата икономика и цифровото общество МАРИЯ ГАБРИЕЛ - да бъдат нейни гости по време на Европейската седмица на програмирането в Брюксел през октомври 2018 г.

 
 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED INFORMATICS

От 17 до 19 май в град Сибиу, Румъния се проведе VIII международна конференция International Conference on Applied Informatics (Imagination, Creativity, Design & Development - ICDD 2018). В нея се включиха 51 участници от 8 страни - Германия, Италия, Испания, Румъния, България, Русия, Сърбия и Украйна.
Сред тях бяха и нашите студенти от III курс на специалност Компютърни науки - Светослав Хаджииванов (с награда за разработка), Борислав Кошаров (с диплом за презентация) и Искрен Иванов (с диплом за презентация). Освен с награди, те се върнаха и с много нови приятелства и идеи.

 
 

ГРАФИК НА ИЗВЪНРЕДНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА ДИПЛОМАНТИ
Уважаеми студенти, график на извънредната поправителна сесия, която ще се проведе на 2.06.2018 г., можете да изтеглите от тук.
28.05.2018 г.

 
 

ЛЯТНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, 2017-2018 г.
Уважаеми, студенти,
Графикът на изпитите през лятната изпитна сесия - задочно обучение, можете да изтеглите от тук.
23.05.2018 г.

 
 

ВЕЧЕР НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА КАТЕДРА ИИТ
На 10.05.2018 г. от 16 ч. в зала "Михаил Арнаудов" на Русенския университет се проведе традиционната вечер на специалностите на катедра Информатика и информационни технологии - КОМПЮТЪРНИ НАУКИ, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА, СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО. Гости на събитието бяха Ректорът на Университета чл. -кор. дтн проф. Христо Белоев, доц. д-р Десислава Атанасова - декан на Факултет ПНО, доц. д-р Десислава Стоянонова - зам. декан по УР и официалния представител на "Мусала Софт" маг. инж. Иво Русев.
Приветствено слово към присъстващите изнесе чл. -кор. дтн проф. Христо Белоев, а по-късно награди победителите от наскоро проведената Олимпиада по програмиране.

11.05.2018 г.

 
 

СПЕЦИАЛНОСТ СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО
Уважаеми кандидат-студенти,

Представяме Ви специалността „Софтуерно инженерство” на Русенския университет. Обучението по тази най-желана специалност в областта на Информатиката и компютърните науки ще ви гарантира отлични познания относно многото аспекти на разработването и поддържането на надежден и ефективен софтуер за цялата област на компютърните приложения. В края на курса на обучение Вие ще познавате най-новите тенденции на развитие и нуждите на софтуерния бизнес и ще сте направили най-необходимото относно Вашата реализация на пазара на труда в най-добре заплатения бранш в световен мащаб.
Учебният план, по който ще се обучавате, е разработен в съответствие с изисквания, известни като Computing Curriculum Software Engineering на международните професионални организации ACM и IEEE и на българската асоциация на разработчиците на софтуер BASSCOM. Осигурена е всестранна подготовка в различните направления на софтуерното инженерство. В учебните програми са включени основни теоретични направления като: анализ и спецификация на изискванията, спецификация на софтуерни системи, разработка, управление на качеството на софтуера, управление на софтуерни проекти, документиране, тестване, управление на софтуерните конфигурации. Изучават се и практически направления при разработването на софтуера, включително и такива, отнасящи се за големи и сложни системи. С помощта на практикуми и възможности за стаж, се създават условия за максималното Ви приближаване до същността и проблемите на бъдещата Ви работа.
Завършвайки успешно ОКС бакалавър на специалност „СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВОВие ще придобиете професионална квалификация „информатик“ и ще може да намерите реализация като:

 • софтуерeн инженер в организации и фирми, свързани с проектиране и разработка на софтуер;
 • софтуерeн аналитик;
 • софтуерен проектант;
 • софтуерен разработчик;
 • специалист по контрол на качеството;
 • софтуерен консултант и др. в бизнес организации или в публичната администрация;
 • преподавател във висше училище.


11.04.2018 г.

 
 

НОВА БАКАЛАВЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ - СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО
От учебната 2018/ 2019 година Катедра „Информатика и информационни технологии“ (ИИТ) стартира обучение на бакалаври в специалност СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО.
Софтуерното инженерство е една изключитено перспективна професионална област, свързана с проектирането, използването и внедряването на компютърни и софтуерни системи и приложения.
Обучението има за цел да осигури високо професионална подготовка и да предостави голяма адаптивност в съответствие с изискванията на пазара на труда, позволяваща придобиване на знания и умения в съответствие с бъдещото развитие на компютърните и софтуерните технологии.

Защо да изучавате СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО?
Защото с развитието нa кoмпютъpнитe тexнoлoгии тъpceнeтo нa кaдpи в cфepaтa на софтуерните разработки ce yвeличaвa, a интepecът към изyчaвaнeтo нa кoмпютъpни науки e пo-гoлям oт вcякoгa.
Защото специалността Софтуерно инженерство е най-актуалната, перспективна и безспорно най-желаната компютърна специалност. Тя е насочена към въпросите: как са изградени софтуерните системи; анализ, проектиране, реализация, тестване и внедряване на съвременни програмни системи.
Защото софтуерното инженерство ще ви научи да подхождате практически при изграждането на софтуерни продукти и ще ви покаже цялостния жизнен цикъл на изграждане и поддържане на съвременния код.
Защото до 2020 година Европа ще има нужда от още 825 000 професионалисти в областта на компютърните технологии.

27.03.2018 г.

 
 

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ - СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Русенският университет “Ангел Кънчев” организира състезание по ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ за ученици от XII клас, резултатите от което ще се признават за оценка на предварителен кандидат-студентски изпит по информатика и информационни технологии при прием 2018 в Русенския университет.

На участниците ще бъде предоставен тест, включващ въпроси и задачи по информатика и информационни технологии. Времетраенето на състезанието е 3 часа.

Състезанието ще се проведе на 10 март 2018 година от 10 часа в Русенския университет, както и в градове, в които има повече от 15 желаещи да участват. За участие в състезанието е необходимо до 7 март да се изготвят списъци на участниците, в които са включени следнитеданни за всеки ученик:

 • име, презиме и фамилия;
 • ЕГН;
 • училище;
 • клас.

Уточняващи въпроси могат да бъдат задавани на e-mail: katedra_iit@uni-ruse.bg
Участието в състезанието е безплатно.
23.02.2018 г.

 
 

ЗИМНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – 2017-2018 г.
Уважаеми, студенти,
График за провеждане на поправителните изпити, можете да изтеглите от тук.
31.01.2018 г.

 
 

ЗИМНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – 3.02.2018 г.
Уважаеми, студенти,
Подробна информация за дисциплините, залите и часовете за провеждане на изпитите, можете да изтеглите от тук.
18.01.2018 г.

 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ДАТА ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ
Държавен изпит (ДИ) за специалности КН и ИИТБ, ОКС „бакалавър” - 2.02.2018 г. от 8:00 ч.в зала2Б.107.
Дипломни защити(ДЗ) за специалности КН и ИИТБ, ОКС „бакалавър” - 2.02.2018 г. от 13:00 ч. в зала1.416.
Студентите трябва да се явят до 15 минути преди започване на ДИ и ДЗ и да представят документ за самоличност.
18.01.2018 г.

 
 

ИЗВЪНРЕДНИ ПОПРАВИТЕЛНИ ДАТИ ЗА СТУДЕНТИ РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Уважаеми студенти от първи, втори,третии четвърти курс, редовно и задочно обучение,
За тези от вас, които все още не са положили изпити по всички дисциплини, са определени по три допълнителни дати за явяване. Желаем ви успешно полагане на невзетите изпити. Можете да изтеглите графика на изпитните дати от тук.
13.11.2017 г.

 
 

ЗИМНА ИЗПИТНА СЕСИЯ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, 2017-2018 г.
Уважаеми, студенти,
График за провеждане на изпитите, можете да изтеглите от тук.
6.11.2017 г.

 
 

ЕСЕННА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
Есенната поправителната сесия ще се проведе на 02.09.2017 г.
Подробна информация - зали и часове на провеждане на изпитите, можете да изтеглите от тук.
28.08.2017 г.

 
 

ДАТИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ
Консултация по дисциплината Бази от Данни за студентите от специалности КН и ИИТБ, редовно обучение, ще се проведе на 31.05.2017 г. в зала 1.403а от 11:00 часа.
29.05.2017 г.

 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА ДИПЛОМАНТИ
Допълнителната поправителна сесия за дипломанти ще се проведе на 20.05 и 27.05.2017 г.
Подробна информация относно залите и часовете за провеждане на изпитите, можете да изтеглите от тук.
11.05.2017 г.

 
 

XXIX РЕПУБЛИКАНСКА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ (РСОП)
Уважаеми студенти и колеги, на 12 и 13 май 2017 г., Русенският университет е домакин на XXIX РСОП.
Подготовката, организирането и провеждането на Олимпиадата се реализират от катедра Информатика и информационни технологии на Факултет Природни науки и образование, под патронажа на ректора на университета проф. д-р Велизара Пенчева.
Подробна информация можете да видите на сайта на ОЛИМПИАДАТА.
11.05.2017 г.

 
 

ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ
Поправителната сесия на Дипломните защити, на студентите от специалности КН и ИИТБ, ще се проведе на 10.02.2017 г. от 9:00 ч. в зала 1.405Б. Тестване на разработките - на 9.02.2017 г. от 9:00 ч. в зала 1.410.

 
 

ГРАФИК
График на изпитите - редовно обучение - зимен семестър 2016-2017 можете да изтеглите от тук.
16.12.2016 г.

 
 

ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ
Дипломните защити за студентите от специалности КН и ИИТБ ще се проведат на 26.09.2016 г. от 13:00 ч. в зала 1.416.
Предварителното инсталиране на разработките и презентациите ще се извърши във вторник 20.09 от 14:00 до 16:00, сряда 21.09 от 14:00 до 16:00 и понеделник 26.09 от 8:30 до 12:00 часа.
20.09.2016 г.

 
 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
Държавният изпит, на студентите от специалности КН и ИИТБ, ще се проведе на 20.09.2016 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч. в Аула 1.
15.09 2016 г.

 
 

ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ
Подробна информация за втория кръг на олимпиадата по информатика можете да изтеглите от тук.
Предварително запознаване със системата (от компютър в мрежата на Русенския университет) може да се направи на адрес: spoj0.ami.uni-ruse.bg
14.04.2016 г.

 
 

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Публикувани са резултатите от Състезанието по информатика и информационни технологии, проведено на 19.03.2016 г.
Вижте как можете да използвате получените от състезанието оценки.
28.03.2016 г.

 
 

ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ
Първият кръг на олимпиадата по програмиране ще се проведе на 13 март 2015 г. от 15:00 часа.
Записване за участие - до 12 часа на 12 март на адрес: gea@ami.uni-ruse.bg.
Вторият кръг на олимпиадата ще се проведе на 18 април 2014 г.
Допълнителна информация
26.02.2015 г.

 
 

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Русенският университет “Ангел Кънчев” организира състезание по ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ за ученици от XII клас, резултатите от което ще се признават за оценка от кандидат-студентски изпит по ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ при прием 2014 в Русенския университет.

Състезанието ще се проведе на 22 март 2014 година от 13 часа в зала 2Г.204 на Русенския университет.
Участниците могат да заемат местата си от 12:30 до 13:00.

Задължително е представянето на документ за самоличност.
21.03.2014 г.

 
 

IBM СЕРТИФИКАТИ
Студентите от магистърски курс Софтуерно инженерство получиха сертификати на IBM за успешно завършване на два модула Getting Started with SOA и Designing SOA Solutions Using IBM SOA Foundation, изучени в дисциплината Инструментални среди. Обучението по дисцилината беше проведено от Хуан Наполи, представител на IBM за България.
16.09.2009 г.

 
 

АКРЕДИТАЦИЯ
Съгласно решение на НАОА от 30.10.2008 г. професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки получи акредитация с оценка "много добра". За обучението в това професионално направление отговаря катедра ИИТ.
Акредитирани са специалностите:
- Информатика и информационни технологии и Информатика и информационни технологии в бизнеса (ОКС “бакалавър”);
- Информатика и Софтуерно инженерство (ОКС “магистър”).
Акредитацията е валидна до септември 2014 г.
10.12.2008 г.